Historien

Naustholmen er en del av det gamle ærverdige handelsstedet Grøtøya i Steigen i Nordland. Det var en gang Nordlands største handelssted og inkluderte øyene Grøtøya, Naustholmen og Manshausen, samt et mylder av holmer og skjær.

Handelsstedet var i familien Schønings eie i 220 år. Formuen ble bygget på fiske, både sild og torsk. Det ble eksportert til Tyskland og England. Grøtøyas plassering gjorde den til et naturlig gjennomfartssted og stoppested for ferdselen nordover og sydover. Her gjorde Lofotfiskerne sitt siste stopp før de bega seg over Vestfjorden for det årlige Lofotfisket i februar. I velmaktsdagene lå fiskebåtene så tett i bukta innenfor at man kunne gå tørrskodd over. Opptil 1000 fiskebåter kunne ligge og vente på været: «og afsted bar det over Vestfjorden med seilet i toppen»

Etter første verdenskrig falt verdensmarkedet for fisk og handelsstedet gikk konkurs i 1923.

Mange bygninger ble revet og fjernet. Folkene flyttet. Men hovedhuset på Grøtøya ble stående intakt. Og i dag står det som et levende museum med servise, krystall, møbler og kjoler. Schøningene hadde god råd, solide forbindelser og gjorde sine innkjøp på kontinentet. Det er broforbindelse fra Naustholmen til Grøtøya. En spasertur på øya er som å gå inn i historien.

Nordskot og Grøtøyasamfunnet er nå inne i en ny giv. Villa Haugen på Grøtøya er bygget opp igjen etter gamle tegninger og foto. Her er det mulig å innta middag i autentiske handelsstedsomgivelser. Hovedhuset på Grøtøya likeså. Børge Ousland kjøpte Manshausen i 2010 og har bygget opp sin øy til en opplevelsesdestinasjon, med arkitektur og design som har vakt oppsikt i internasjonale tidsskrifter. Nordskot brygge er bygget opp til et rekreasjonssted helt i havkanten.

Naustholmen Adventure Island Norske Skaug as
Tlf: +4793005721
Send