BEVARING AV NATUR, KULTUR OG MILJØ

1. Vi bruker lokal arbeidskraft og gir jobbmuligheter til unge, lokale folk.

2. Vi har etablert «School of life” med Foreningen Medvandrerne og gir derved rusavhengige mulighet for arbeidstrening og sosial inkludering i ulike prosjekter og oppgaver på øya.

3. Vi finansierer utdanning for Bhotefolket i Nepal gjennom mikroprosjektet WHY. Blant annet oppfordrer vi til å støtte dette prosjektet i stedet for å tipse oss.

4. Vi samarbeider med Bygdelaget om arrangement som gir inntekter og sosiale aktiviteter til lokalsamfunnet.

STYRKING AV SOSIALE VERDIER

1. Alle gjester introduseres til Grøtøy gamle handelssteds rike historie.

2. Vi ivaretar historien ved å vedlikeholde/ruste opp kulturhistoriske bygg, som f.eks. gjenreisning av Stornauset, renovering av Haltanbua og istandsetting av Heimsundbrua.

3. I utvikling av Naustholmen som destinasjon vil vi i størst mulig grad bruke eksisterende bygg og gjenreise tidligere bygg for i minst mulig grad å beslaglegge og forurense natur og derved ivareta øyas autentiske karakter og gi lavest mulig fotavtrykk.

4. Vi praktiserer sporløs ferdsel på tur, som innebærer null søppel og bruk av etablerte stier på og utenfor øya og tilbyr guidede aktiviteter der gjestene for det meste driver friluftsliv for egen maskin og i nærmiljøet.

5. Vi holder matsvinn nede og komposterer de få matrestene vi har.

6. Vi kjøper lokalprodusert potet og kjøttvarer, samt henter mat i havet.

7. Vi plukker plast i fjæra og holder strandsonen ren, ikke bare på egen øy, men også i nærområdene rundt.

8. Vi oppfordrer gjester til å komme til Steigen med Hurtigbåten framfor å benytte bil.

ØKONOMISK LEVEDYKTIGHET

1. Vi handler lokalt på Nærbutikken og oppfordrer gjestene våre til å gjøre det samme.

2. Vi skaper ringvirkninger og støtter nyetableringer, blant annet har Steigen Mountain Guides blitt etablert med base på Naustholmen.

3. Eier tar ut lav lønn og alt overskudd legges inn i utvikling av destinasjonen. Naustholmen har gått med overskudd siden starten takket være mange gode hjelpere fra fjern og nær.

Du kan lese mer om FNs bærekraftsmål for reiselivet her.

Naustholmen Adventure Island Et fredelig sted i en urolig verden
Tlf: +47 75 77 75 75
Send